mirjam basis copy

Beter samenwerken door theater te maken

Je wilt dat je team beter samenwerkt. Goed afstemmen, elkaar iets gunnen, ondersteunen en allemaal toewerken naar dat ene doel. Vanuit de gedachte 1+1=3. Laat ze dan een dagje theater maken. In het theater werkt iedereen samen aan een succesvolle voorstelling. De acteur vertelt het verhaal, de technicus geeft licht en geluid, de decorbouwer zorgt voor de entourage. Met de precisie van een Zwitsers uurwerk doet ieder zijn taak. En raakt het publiek vervoerd. De opdracht luidt dus: maak met elkaar een theatervoorstelling. Er ligt een script. Rollen moeten verdeeld, decors gebouwd, kostuums ontworpen. Verdeel de taken, maak afspraken over wie-doet-wat en stem af met elkaar. Zodat aan het eind van de dag het doek op kan voor een spetterende première.