De kracht van je team versterken

Met de kracht van het team bouwen jullie een stevig fundament voor een solide en daadkrachtig team. Door elkaars talenten te ontdekken, je bewust te worden van de verschillen en overeenkomsten, elkaar echt te leren kennen, in alle openheid te communiceren en toe te werken naar een professionele vriendschap. Meer…

Het merk JIJ. Personal branding

In het merk JIJ bouw jij aan je eigen merk. Een merk dat gebaseerd is op jouw dromen, levensdoelen, talenten, passie, specialisme, karakter en voorliefdes.
Het bouwwerk helpt jou jezelf en anderen duidelijk te maken wie je bent, wat je doet en waarom jij bij uitstek degene bent die de juiste oplossingen biedt. Meer…

Verkopen met verbeeldingskracht

Over echt contact maken, goed luisteren, opnieuw leren kijken, de werkelijkheid ter discussie stellen, eigenwijs durven zijn, jezelf presenteren en je doelstellingen realiseren. Over hoe je klantverwachtingen opspoort en koppelt aan de kenmerken van jouw product en omgaat met verschillende typen klanten. Meer…

TIME-is-on-my-side. Time management

Samen met Hebbes Academy ontwikkelden wij de interactieve workshop TIME-is-on-my-side. Naast belangrijke tips uit Time Management ook aandacht voor het fenomeen tijd en wat we er zoal mee doen. En de mogelijkheid om met een acteur eens lekker te oefenen met NEE-zeggen. Meer…

Regie op je eigen loopbaan

In het programma Regie op je eigen loopbaan ontdek je met een aantal gelijkgestemden je talenten, bouw je aan een klinkend cv, krijg je inzicht in je ambities, maak je vervolgstappen concreet en oefen je intensief met het voeren van gesprekken. Jij en de groep activeren elkaar en helpen elkaar echt verder. Meer…

Beter samenwerken door theater te maken

Je wilt dat je team beter samenwerkt. Goed afstemmen, elkaar iets gunnen, ondersteunen en allemaal toewerken naar dat ene doel. Vanuit de gedachte 1+1=3. Laat ze dan een dagje theater maken. Meer…

Presenteren met durf en overtuigingskracht

Een gouden idee verkopen in het management team? Een klant, leidinggevende of medewerker overtuigen van de waarde van je idee? Of een toespraak houden bij een jubileum? Misschien gieren de zenuwen door je keel bij de gedachte alleen. Maar presenteren hoort bij je vak. 1-op-1 met een klant, of voor een zaal van 200 toehoorders. Hoe zorg jij voor een captive audience en het gedroomde effect? Door je plankenkoorts te overwinnen en vol overgave je enthousiasme te delen. Van zenuwen naar gezonde spanning dus. Meer…